NALAGANJE

Vnesite besedilo za iskanje

Domačija v gorah ohranja izročilo iz 16. stoletja

Domačija v gorah ohranja izročilo iz 16. stoletja

Deli

Gručasto gorsko domačijo na Zgornjem Jezerskem sestavljajo trije bivalni in nekaj gospodarskih objektov, glavna hiša pa se domnevno ponaša z letnico 1521. Bogata zgodovina je arhitekturno ambiciozni zgradbi leta 1949 prinesla zaščito kulturnega spomenika, o njej pa so pisali že mnogi arhitekti in konservatorji.

Tlorisna zasnova do danes ostaja enaka, ohranjene pa so tudi mnoge likovne podrobnosti, kot sta poznogotska polkrožna kamnita portala, banjast obok v veži, lesen strop iz renesančno-baročnih časov in drugo. Arhitekt Marko Šenk je dobro poznal izhodišče in smernice zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki jih je bilo treba uskladiti z željami lastnikov domačije. Ti so se zaradi izrednih naravnih danosti želeli usmeriti v turizem in na ciljno skupino obiskovalcev, ki spoštujejo prvobitnost in izročilo naših prednikov.

Prenova celotne domačije je tudi po zaslugi ZVKD Kranj potekala sistematično. Že pred leti so evidentirali in dokumentirali vse objekte na domačiji, ki obsega osem poslopij, hkrati pa so se že oblikovale idejne zasnove možnosti prenove. Investitor se je odločil, da je pred prenovo treba zagotoviti energetsko samozadostnost predvsem za ogrevanje, ki je glavni strošek obratovanja, in zgraditi enotno kotlovnico z ogrevanjem na sekance. Prvi objekt prenove je bil torej energetski, za kar so uporabili nekaj sto let star »volovjek« s kamnitimi zidovi in leseno streho. Objekt je na zunaj ostal popolnoma enak, znotraj pa je utrjen z armiranim betonom in prilagojen novi funkciji. Na nivoju terena so umeščeni še zunanja poletna kuhinja in sanitarije za kamp, ki je v sklopu domačije.

V letih 2013 in 2014 je bila zasnovana in izvedena popolna prenova nadomestnega objekta »preužitkarske« hiše, ki obsega štiri turistične enote s skupnimi prostori, jedilnico, savno in rekreativni prostor. Prav prenova tega objekta je spodbudila lastnike za nadaljnji razvoj domačije.

V kleti in pritličju so bili sanirani stari zidovi in konstrukcija s kamnitimi oboki, fasada z okenskimi odprtinami ter ometan kamnit zid pa sta bila obnovljena v enakem slogu kot prej. Oblikovno je prenova dosledno sledila izročilu, večje inovacije niso bile potrebne.

Obstoječe leseno ostrešje je bilo staro vsaj dvesto let in tudi po delni sanaciji leta 1990 statično ni bilo več ustrezno za prenovo v drug namen. Po temeljitih izračunih in analizah so se lastniki odločili za tlorisno in višinsko popolnoma enak gabarit. Zamenjali so ga z novo leseno montažno konstrukcijo.

Severna strešina, ki je vedutno najbolj izpostavljena, je morala tako kot dosedanji objekt ostati v celoti pokrita z lesenimi pažnicami, torej brez okenskih odprtin ali strešnih oken, na južni fasadi pa so za osvetlitev prostorov lahko umestili nekaj strešnih oken v ravnini strešine.

Glavni oblikovalski izziv je bila rešitev zatrepov na vzhodni in zahodni fasadi. Treba je bilo dosledno slediti zasnovi starega objekta, ki se ujema z novo funkcijo. Podstrešje ni bilo izrabljeno, zatrep je obsegal kompletno zaporo z lesenimi pažnicami. V fasadi so bile zaradi prezračevanja izrezane horizontalne line s profiliranimi okroglimi zaključki. V novo leseno oblogo zatrepov je bilo treba smiselno vključiti izročilo lin, ki zdaj služijo kot okna in zagotavljajo osvetlitev.

Objektu sta bili dodani dve loži, ki sta na fasadni strani zaprti z razmaknjenimi lesenimi lamelami, enako kot lesena obloga, za njimi pa so oblikovane majhne lože s sorazmerno veliko leseno zasteklitvijo. Tako v fasadi ni viden steklen element, ki je nujno potreben za novo funkcijo zgradbe, ampak oblikovno sledi izročilu.

Poseben izziv je bilo preoblikovanje obstoječega, strmega in zavitega stopnišča do podstrešnega dela nastanitvenih enot, kar so rešili z dvema dodanima podestoma. Obnovljeno stopnišče, ki s starim kamnitim obokom posega v osrednji prostor zgornjega dela, tvori identiteto in osrednji oblikovni element tega dela objekta.

Fotografije: Primož Šenk

Arhitektura: Marko Šenk

Oznake:

Morda vam bo prav tako všeč