NALAGANJE

Vnesite besedilo za iskanje

Zbiranje in raba deževnice

Zbiranje in raba deževnice

Deli

Zbiranje deževnice v zadnjih časih postaja vse bolj praktično in ekonomsko upravičeno zaradi dražjih cen pitne vode in daljših sušnih obdobij. Z zbiranjem deževnice lahko prihranimo tudi do polovico vseh mesečnih stroškov za vodo, poleg tega pa varujemo okolje in skrbimo za samooskrbo.

Zakaj zbiranje deževnice?

Poraba vode

Prvotni razlog o odločitvi za zbiralnik deževnice je dejstvo, da oseba na dan porabi povprečno 145 L vode, od tega gre okrog 3,5-4 L le za kuhanje in pitje, preostanek pa za pranje, pomivanje, zalivanje, tuširanje oz. kopanje in splakovanje stranišč. Za osebno higieno oseba dnevno porabi približno 45 L, 40 L gre za splakovanje stranišč, 37 L za pranje, 11 L za zalivanje in približno 8 L za pomivanje.

Koliko prihranim z zbiranjem deževnice?

Podatek nam pove, da se več kot polovica pitne vode na dan porabi za pranje, zalivanje, pomivanje, splakovanje stranišč in podobno. Pitna voda je zelo dragocena dobrina in škoda je, da bi jo v veliki meri zapravljali za tovrstne dejavnosti. Zbiralnik deževnice zato predstavlja idealno rešitev, da namesto pitne vode za prej omenjene dejavnosti porabimo meteorno vodo oz. deževnico, ki je obenem bolj mehka voda, saj ne vsebuje klora in apnenca ter je bolj primerna za kopanje, pranje perila in zalivanje. Z zbiralnikom deževnice varujemo okolje, skrbimo za samooskrbo in lahko privarčujemo tudi do 60€ mesečno.

Vrste zbiralnikov deževnice

Glede na postavitev zbiralnika deževnice nad ali pod površjem, ločimo nadzemne in podzemne zbiralnike.

Nadzemi zbiralniki deževnice

Ni nujno, da je zbiralnik deževnice vkopan v zemljo. Nadzemni rezervoarji deževnice imajo poleg funkcionalnosti še estetsko vrednost. Z nadzemnim dekorativnim zbiralnikom polepšamo fasado in domači vrt ter olepšamo celotni okoliš okrog hiše.

Z današnjim razmahom tehnologije in dizajna je na voljo ogromno število nadzemnih rezervoarjev, ki se razlikujejo po obliki, prostornini in barvi. Še posebej moderni so zbiralniki deževnice v obliki antičnih amfor, zbiralniki v teksturi kamna in lesa.

Zbiralnik za deževnico Amfora v peščeni barvi. Zbiranje deževnice v mediteranskem slogu.

Kaj upoštevamo pri postavitvi nadzemnega zbiralnika meteorne vode?

Nadzemni zbiralnik deževnice mora biti nameščen seveda v bližini žleba, na ravnih, trdnih tleh. Če tla niso primerna, jih primerno utrdimo in izravnavamo površino. Obenem se priporoča namestitev nadzemnega zbiralnika na takem mestu, ki ni direktno izpostavljeno sončnim žarkom, da ne pride do pregrevanja vode. Zbiralnik priklopimo na cev žleba v vodoravni smeri v zgornjem delu s pomočjo filtra, ki omogoča mehansko čiščenje meteorne vode pred vstopom vanj. Vse vrste nadzemnih rezervoarjev so izdelane iz visoko obstojnih materialov, ki so odporni na vse vremenske razmere in ne prepuščajo svetlobe.

Podzemni zbiralniki deževnice

Podzemni zbiralniki deževnice so rezervoarji različnih oblik in velikosti, ki se vkopljejo pod površje na primerno mesto ob hiši. Ker so dejansko pod nivojem zemlje, ne zasedajo prostora in so odlična rešitev predvsem pri novogradnjah in hišah z manjšo površino zamljišča. Najpogosteje jih delimo na plastične in betonske zbiralnike deževnic. V zadnjem času se največkrat uporabljajo PVC zbiralniki deževnice.

Podzemni zbiralnik deževnice iz PVC materiala je najbolj optimalna izbira za pripravo na sušne čase.
Plastični podzemni zbiralnik deževnice

Za plastične podzemne zbiralnike deževnice se uporablja material polietilen (PE). Glavne prednosti PE podzemnih zbiralnikov so gladka notranja površina rezervoarja, ki preprečuje nabiranje odvečne umazanije na steni, rezervoar je izdelan v enem kosu brez varjenja, v materialu ni zaslediti pojava nobenih napetosti. Prednost plastičnega podzemnega zbiralnika je tudi majhna teža, ki vpliva na lažji transport in samo vgradnjo, zbiralnik ima na račun posebnih karakteristik PE materiala dolgo življenjsko dobo in visoko povoznost, material, geometrija in debele stene pa zagotavljajo visoko stabilnost zbiralnika. V prid plastičnemu podzemnemu zbiralniku deževnice govori tudi občutno nižja cena, v primerjavi z betonskim rezervoarjem.

Betonski podzemni zbiralnik deževnice

Med glavne prednosti betonskega podzemnega zbiralnika štejemo ekonomičnost, zanesljivost, vrhunsko kvaliteto betona. Betonski zbiralnik je v primerjavi s plastičnim povozen za osebna in tovorna vozila, zagotavlja stabilnost v primeru bočnih pritiskov zemlje, zato ne prihaja do deformacij zbiralnika, sesutja in poškodb v okolici hiše. Suho vibrirani beton zagotavlja dolgo življenjsko dobo, trdnost pa se mu povečuje tudi v kasnejših obdobjih. Slabost betonskega zbiralnika deževnice predstavljata višja cena in teža, zato je tudi postopek transporta in vgradnje težji.

Kakšne so velikosti podzemnih zbiralnikov deževnice?

Razpon velikosti posameznih zbiralnikov za deževnico je velik. Prostornina podzemnih zbiralnikov deževnice se začne pri 1000 L in sega vse tja do 50000 L. Velikost podzemnega zbiralnika deževnice je seveda odvisna od velikosti objekta in celotne parcele, od velikosti pa je odvisna tudi cena. Primerna velikost podzemnega zbiralnika deževnice za enodružinsko hišo je med 3000 in 5000 L, rezervoarji večje prostornine pa se uporabljajo za večje proizvodne objekte in hale.

Vgradnja zbiralnika deževnice

Priprava na vgradnjo in montaža priključkov

Vgradnjo zbiralnika meteorne vode izvede strokovno usposobljeni izvajalec, ki delo opravi v skladu z navodili in korektnimi postopki. Pri vgradnji se dosledno upošteva vsebina navodil. Zbiralnik deževnice je pred pričetkom vgradnje potrebno pregledati in preveriti, ali je izdelan v skladu z vsemi zahtevami naročnika. Preverijo se tudi morebitne poškodbe, ki so nastale med transportom do lokacije vgradnje.

Vsi vstopni priključki so projektirani glede na zahteve naročnika. Glede na širino priključka je potrebno izbrati ustrezno cev in vstopno tesnilo. Odprtino in vgradnjo tesnila obvezno izvede za to usposobljena oseba.

Vgradnja sistema je dokaj enostavna in hitra. Za priklop na hišno vodovodno omrežje je potreben le manjši poseg, ob novogradnjah in adaptacijah je dobro, da priklop predvidite že ob sami gradnji oz obnovi, ter uredite ustrezno napeljavo (takrat je dodaten strošek skoraj ničen).

Izkop gradbene jame

Največja dovoljena globina vkopa gradbene jame je enaka višini zbiralnika + 500mm. Pri izkopu je tako upoštevana še debelina posteljice, na kateri bo stal zbiralnik. Pomembno je, da se izkop gradbene jame izvede pod minimalnim kotom 15°.

Izdelava posteljice

Primerna debelina peščene posteljice je med 200 in 300 mm. Posteljica je sestavljena iz okroglozrnatega materiala frakcije 0-32 mm ali 0-16 mm, če se uporablja drobljeni material. Uporaba zmrznjenega materiala je prepovedana. Pri izdelavi je pomembno, da je posteljica trda in kompaktna, da kasneje ne bo prišlo do drsenja ali neželenega nagibanja zbiralnika. Posteljica se v primeru podtalne vode izvede iz pustega betona.

Namestitev in zasip zbiralnika

Po namestitvi zbiralnika na peščeno posteljico sledi zasip. Zasip oz. zasutje se izvede z ustreznim materialom, enakim kot posteljica. Material se zasipava in utrjuje sproti po plasteh, do približne višine 30 cm in v širini najmanj 50 cm od stene zbiralnika. Zbitost materiala mora biti vsaj 97%. Sočasno z zasipom zbiralnika je potrebno fazno dolivanje vode v zbiralnik tako, da je nivo vode ves čas enak nivoju zasipnega materiala. Pri zasipavanju zbiralnika je potrebno biti previden, da se nam na dnu ne pojavljajo prazni prostori in luknje. Zato je potrebno utrditi in zapolniti vse prazne prostore, da kasneje ne pride do morebitnih deformacij dna.

Zaključna dela

Ko se zaključi zasip zbiralnika, se višina jaška prilagodi terenu v okolici. Če višina takoj na začetku ne ustreza, se obroč zbiralnika enostavno odreže v vodoravni smeri. Za ta namen imajo vsi obroči zbiralnikov tovarniško narejene posebne oznake. Na željo investitorja, se lahko uporabi pohodni PE pokrov s tesnilom ali litoželezni pokrov. Tesnilo pokrova se pred vsako montažo mora očistiti in namazati s posebnim živilskim mazivom. Kot dodatno opremo lahko zraven k pokrovu s tesnilom naročite varovalo, ki preprečuje odpiranje pokrova.

Gradbeno dovoljenje za zbiralnik deževnice

Odredba o razvrstitvi objektov glede na zahtevnost gradnje, deli objekte na naslednje štiri skupine: zahtevne objekte (ZO), manj zahtevne objekte (MZO), nezahtevne objekte (NO) in enostavne objekte (EO).

Nezahteven objekt je v dokumentu definiran kot konstrukcijsko manj zahteven objekt. Enostavni objekti pa so definirani kot konstrukcijsko nezahtevni objekti, ki ne potrebujejo gradbene in statične preveritve. Enostaven objekt ni namenjen bivanju in obenem ni objekt z vplivi na okolje. Tako nezahtevni kot enostavni objekt sta s konstrukcijskega vidika preprosta oz. enostavna, kljub temu pa je med njima ena bistvena razlika. Za nezahteven objekt je namreč potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje po poenostavljenem postopku, pri enostavnih objektih pa potrebe po gradbenem dovoljenju ni.

Rezervoar za meteorno vodo se klasificira med enostavne objekte, če njegova prostornina ne presega 100 m3. V odredbi je definiran kot objekt, povezan s tlemi ali v celoti vkopan, z vsemi priključki in instalacijami. Gradbeno dovoljenje zanj ni potrebno, je pa v primeru posega v varovano območje potrebno pridobiti soglasje ustreznega soglasodajalca.

Uporaba deževnice na vrtu je neprecenljivo, saj mehka voda blagodejno vpliva na vaše rastline: Poletja so vedno bolj vroča in suha, zato se poraba vode ekstremno dviguje. Mehka deževnica, brez vodnega kamna pa bo vašim rastlinam še posebej ustrezala. Tako bo vaš vrt v razcvetu, vaša pitna voda pa prihranjena.

Uporaba za pranje in pomivanje

Kot že prej omenjeno, ima deževnica visoko uporabno vrednost. V primerjavi z navadno pitno vodo, ki jo v hišo dobimo po javnem vodovodu, deževnica ne vsebuje apnenca in klora, zato je še toliko bolj primerna za vse vrste pranj in pomivanj. Z njo lahko peremo oblačila, avto in druge predmete.

Splakovanje in zalivanje

Med drugim se deževnica lahko uporablja tudi za zalivanje zelenice, kopanje oz. tuširanje in splakovanje stranišča. Na ta način privarčujemo ogromne količine pitne vode, kar se na koncu meseca pozna tudi pri stroških za pitno vodo.
Cena je v prvi vrsti odvisna od proizvajalca, materiala in velikosti posameznega zbiralnika. Cena celotnega sistema zbiranja deževnice za standardno enodružinsko hišo se giblje med 1500 in 4000€.