NALAGANJE

Vnesite besedilo za iskanje

Zemljiška knjiga – v njej lahko preverite nepremičnino pred nakupom ali tudi svoje sosede

Zemljiška knjiga – v njej lahko preverite nepremičnino pred nakupom ali tudi svoje sosede

Deli

Zemljiška knjiga nudi informacije glede nepremičnine, ki vas zanima

Zemljiška knjiga vsebuje podatke o lastništvu nepremičnine, ki pa poleg lastništva razkriva tudi ostala pravna razmerja. Do teh podatkov pa lahko dostopate brezplačno. To pomeni, da lahko s hitrim vpogledom vidite tudi, kakšno je lastništvo sosednjih nepremičnin in kako so obremenjene. Ali je vaš sosed res lastnik sosednje hiše in ali je njegova nepremičnina obremenjena? Je dejansko stanje vaše nepremičnine ustrezno vpisano v zemljiško knjigo? Preverite!

Zemljiška knjiga in vpogled v podatke

Preko portala e-Sodstvo je možen vpogled v zemljiško knjigo, za kar se mora uporabnik registrirati. Vpogled vam nudi dostop do aktualnih vpisov, možen pa je tudi zgodovinski vpogled, kjer vidimo, kako se je pravno stanje nepremičnine spreminjalo vse od vpisa nepremičnine v zemljiško knjigo. Za vpogled v podatke moramo poznati ID nepremičnine, ki je sestavljen iz katastrske občine in številke parcele oz. stavbe. Te podatke pa lahko pridobimo iz javnega vpogleda v podatke o nepremičninah, ki jih vodi GURS.

Načelo zaupanja v zemljiško knjigo

8.člen Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1) opredeljuje eno najpomembnejših načel v pravu, ki nudi pravno varstvo vsem, ki se sklicujejo na podatke v zemljiški knjigi, saj zaradi zaupanja v vpisane podatke, ne smejo trpeti škodljivih posledic.

Vpis nepremičnine v zemljiško knjigo je zelo priporočljiv za vse lastnike nepremičnin. Z vpisom se boste izognili marsikateri nevšečnosti pri prodaji svoje nepremičnine, lažje boste pridobili hipotekarni kredit, prav tako pa zelo olajša postopek dedovanja nepremičnine. 

Lastništvo nepremičnine

Zemljiška knjiga vsebuje podatek o lastniku ali v primeru solastništva – vseh solastnikov nepremičnine. Zapisano je ime in priimek, naslov prebivališča in prvih 7 številk EMŠO lastnika nepremičnine, prav tako je zapisan delež lastništva (bodisi v celoti ali v delu). Razviden je tudi podatek od kdaj učinkuje vpis lastništva.

Zemljiška knjiga in hipoteka

Zemljiška knjiga vsebuje podatke tudi o hipoteki, ki je ustanovljena na nepremičnini. V praksi je največkrat vpisana hipoteka, ki je ustanovljena na podlagi kreditne pogodbe za nakup nepremičnine, v kateri ste v zavarovanje plačila dolga zastavili nepremičnino. Vpis hipoteke obsega navedbo upnika (torej banke), znesek hipoteke in čas, za katerega je hipoteka ustanovljena (kar v praksi pomeni odplačilno dobo).

Zemljiška knjiga in služnost

Zemljiška knjiga vsebuje tudi podatek, ali je na nepremični vzpostavljena stvarna služnost. Najpogostejša je služnost poti, kar pomeni, da lahko preko tujega zemljišča dostopamo do lastne nepremičnine. Obstajajo pa tudi druge oblike služnosti, kot je npr. služnost souporabe določenih prostorov v nepremičnini ali pa služnost operaterjev za izgradnjo priključkov na nepremičnini (npr. elektro družbe).

Prepoved odtujitve in obremenitve

Če zemljiško knjižni izpisek vsebuje vpisano prepoved obremenitve in odtujitve, to pomeni, da lastnik nepremičnine, brez soglasja imetnika pravice, svoje nepremičnine ne sme niti prodati niti obremeniti npr. s hipoteko. Ta prepoved se v praksi vpiše v primeru izdane odredbe sodišča, na podlagi predloga upnika v izvršilnem postopku.

Zakupna in najemna pravica

Vsebina zakupne pravice je pravica do uporabe tuje stvari, v tem primeru do uporabe nepremičnine. Nastane s sklenitvijo pogodbe, če pa je vpisana v v zemljiško knjigo, ta vpis zagotavlja, da se pravica ohrani, četudi se nepremičnina proda ali odsvoji. Vpiše se le, če traja več kot eno leto in je sklenjena za nedoločen čas.

Predkupna pravica

Predkupna pravica je pravica, ki imetniku omogoča pravico do prednostnega nakupa nepremičnine, če se lastnik določi, da bo nepremičnino prodal. Za lastnika nepremičnine je predkupna pravica omejitev, katero mora spoštovati pri prodaji nepremičnine.

Naslednja objava