NALAGANJE

Vnesite besedilo za iskanje

Dobro počutje po meri

Dobro počutje po meri

Deli

Poslanstvo podjetja Better je pomagati zdravstvenim delavcem po vsem svetu izboljšati zdravstvo in oskrbo pacientov. Podbujajo digitalno preobrazbo, ki temelji na konceptu “podatkov za življenje”, kar omogoča boljše odločanje in učinkovitejšo skrb. Tako s svojimi storitvami prispevajo k daljšemu in bolj zdravemu življenju ljudi, kar nenazadnje odraža tudi ime podjetja – Better.

Zaradi rasti in poslovnega razvoja je postala selitev v večje in primernejše prostore ključnega pomena. Vodstvu, na čelu s strategom in vizionarjem Tomažem Gornikom, ni bilo pomembno le, da so prostori dovolj veliki za podjetje z 12-odstotno letno rastjo. Želeli so, da nov sedež družbe odraža vrednote podjetja in pomaga razvijati blagovno znamko ter poslovno kulturo, ki bosta pritegnila najboljše mlade kadre. Svojim zaposlenim so želeli zagotoviti več prostora za delo in ustvarjalnost, več naravne svetlobe in svežega zraka ter prilagodljiv delovni ambient za različne potrebe in različne načine dela.

Prvi kontakt

Za oblikovanje novih delovnih prostorov je Better izbral partnerja, s katerim so ga povezovale enake ali podobne vrednote. Vodstvo podjetja je prepričal način, kako podjetje Kragelj arhitekti pristopa k projektom in kako analitično se pripravi na vsak projekt. Prva faza je med drugim vključevala pogovore z vodstvom podjetja in anonimno spletno raziskavo za vse zaposlene.

V okviru ocen in analiz pred začetkom projekta so Kragljevi specialisti za poslovne prostore preučili organizacijsko strukturo podjetja in ključne načine pretoka informacij. Pri tem niso ocenili le trenutnih potreb po prostoru, temveč tudi potrebe, ki se lahko spreminjajo med delovnim dnem, občasno, sezonsko ali v daljšem obdobju. Tako so lahko oblikovali prostore, ki podpirajo to, kar podjetje potrebuje zdaj, hkrati pa so dovolj prilagodljivi, da se hitro prilagodijo spremembam in novim potrebam. Zaradi prizadevnosti in prilagodljivosti prostorov so lahko v podjetju Better že od prvega dne uvedli odprto poslovno kulturo, ki temelji na intenzivnem sodelovanju in komunikaciji med zaposlenimi.

Večplastno razmišljanje

Poseben izziv je bil povezan s stavbo, ki jo je Better izbral za nov poslovni sedež. Prostori so namreč razdeljeni v sedmih nadstropjih in dveh kletnih etažah s skupno površino 3000 kvadratnih metrov. Ključni izziv je bil omogočiti učinkovito komunikacijo med nadstropji in oddelki, brez katere vključujoča kultura na delovnem mestu, ki temelji na intenzivnem sodelovanju, ne bi bila mogoča.

Analitika, študije najučinkovitejše izrabe prostorov in anketni vprašalniki so se v tej fazi projekta dobro obnesli. Ključno je bilo, da nobeno nadstropje ne postane ‘izolirano’ oziroma da ni namenjeno samo enemu oddelku. Vsako nadstropje ima različne funkcije, opremo in delovne prostore, kar zaposlene spodbuja, da se premikajo po stavbi, to pa ustvarja priložnosti za naključna srečanja. Na tak način prihaja do formalnega in neformalnega pretoka informacij, hkrati pa se ustvarja kohezivna kultura podjetja in občutek pripadnosti ne glede na delovno mesto ali način dela posameznikov. Ključna oblikovna rešitev je zadevala zasebnost. Prostori so zasnovani tako, da se zaposleni brez težav srečajo s kolegi, ko je potrebno ekipno delo, hkrati pa imajo vedno možnost delati v tišini in popolni akustični zasebnosti.

Vsaka etaža vključuje prostor za sprostitev in neformalne pogovore ob kavi, pri čemer ima vsak od njih lastno barvno paleto, kar olajša iskanje poti in zagotavlja prijetnejši občutek v prostoru. V pritličju je večji skupni
prostor, namenjen sestankom, v načrtu pa je tudi restavracija. Nobeno nadstropje ni namenjeno izključni uporabi uprave podjetja. Vsi zaposleni so povezani med seboj. Podjetje Better je s svojim inovativnim pristopom k dobremu počutju in s pripravljenostjo vložiti v premišljeno zasnovane delovne prostore pod taktirko workplace strokovnjakov postavilo nove standarde za bolj zdravo, produktivno in povezano delovno okolje.

Ime projekta: Better
Arhitektura: Kragelj Arhitekti
Površina: 3000 m2
Leto izvedbe: 2022
Lokacija: Ljubljana

Fotografije: Matej Kolaković

Oznake: