NALAGANJE

Vnesite besedilo za iskanje

Koliko letos prihranimo z Eko sklad subvenciji?

Koliko letos prihranimo z Eko sklad subvenciji?

Deli

Pri Eko skladu smo preverili stanje in višino vseh subvencij, ki jih je mogoče koristiti v letu 2021. Zanimalo nas je ali se je število vlog za dodelitev Eko sklad subvencij za ogrevalne sisteme in vse ostale ukrepe, zaradi epidemije virusa Covid 19, zmanjšalo? V prvih štirih mesecih 2020 so na Eko skladu prejeli nekaj čez 4.500 vlog, medtem ko so v enakem obdobju letos prejeli 5.060 vlog, kar v grobem predstavlja 12 % povečanje števila vlog. Prejeli smo informacijo, da vsi ukrepi za socialno šibke občane ostajajo aktualni tudi v letos.

Eko sklad subvencije za toplotne črpalke zrak – voda
Če vas zanima vgradnja toplotne črpalke zrak-voda lahko koristite nepovratna sredstva do 20% vrednosti, oziroma 1.000 EUR, v primeru da iztrošeno peč na drva ali peč na kurilno olje zamenjate s toplotno črpalko prejmete do 40% vrednosti, oziroma 2.500 EUR.

Za vgradnjo toplotne črpalke zrak-voda lahko koristite nepovratna sredstva do 20% vrednosti

Pogoji na degradiranih področjih
Najvišja vrednost subvencije za toplotne črpalke znaša 50%, oziroma 3.200 EUR, v primeru, če gre za zamenjavo stare peči na drva ali kurilno olje v občinah s sprejetim posebnim odlokom o kakovosti zraka in sicer v Mestni občini Celje, Mestni občini Maribor, Mestni občini Ljubljana, Mestni občini Murska Sobota, občini Miklavž na Dravskem polju, Trbovlje in Zagorje ob Savi. Na spletni strani Eko sklada lahko na parcelno številko natančno preverite prednostni način za ogrevanje v naštetih občinah in za kaj lahko pridobite subvencijo.

Eko sklad subvencije za toplotne črpalke voda – voda
V primeru vgradnje geotermalne toplotne črpalke voda – voda ali geosonde, vam pripada višina subvencije do 20% naložbe, oziroma 2.500 EUR. Do 40% naložbe, oziroma 4.000 EUR Eko sklad subvencije vam pripada, če v vaši hiši toplotna črpalka voda – voda zamenja iztrošeno peč na kurilno olje ali drva.

Do 50% subvencije, oziroma 5.000 EUR ste upravičeni v primeru, če staro peč na kurilno olje zamenjate in bivate v občini, kjer je zaradi preveč onesnaženega zraka sprejet poseben odlok o kakovosti le-tega (Mestna občina Celje, Mestna občina Maribor, Zagorje, …).

Sončne elektrarne
Višina nepovratne finančne spodbude znaša 180,00 EUR za 1 kVA inštalirane nazivne električne moči sončne elektrarne za samooskrbo z električno energijo, in sicer za največ 80 % vsote priključnih moči odjemnih mest. Za lažjo predstavo – za povprečno veliko 11 kW sončno elektrarno znaša vrednost subvencije 1.980 EUR.

Peči na plin
Višina Eko sklad subvencije znaša do 50 % priznanih stroškov naložbe v plinske peči, vendar ne več kot 2.000 EUR na vgrajen plinski kondenzacijski kotel.

Spodbuda za to naložbo je lahko dodeljena le na območju občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka, in sicer zgolj na tistih območjih, kjer je kot prednostni način ogrevanja določena uporaba zemeljskega plina.

Eko sklad subvencije za peči na drva in peči na pelete

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do:

 • 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 2.000 EUR za kurilno napravo na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe pri prvi vgradnji ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi oziroma če nova kurilna naprava ni zamenjala stare kurilne naprave, in sicer na celotnem območju Republike Slovenije;
 • 50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 4.000 EUR za kurilno napravo na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe pri zamenjavi stare kurilne naprave z novo kurilno napravo na lesno biomaso na območjih občin, kjer ni sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka;
 • 60 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 5.000 EUR za kurilno napravo na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe pri zamenjavi stare kurilne naprave z novo kurilno napravo na lesno biomaso na območjih občin, ki imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.

Centralni ali lokalni prezračevalni sistem
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe v prezračevalni sistem, vendar ne več kot:

 • 2.000 EUR za izvedbo centralnega prezračevalnega sistema v posameznem stanovanju;
 • 300 EUR na prezračevalno napravo, namenjeno lokalnemu prezračevanju.
Pametna decentralna enota LUNOS i-Vent, ki se jo lahko upravlja preko telefona s pomočjo aplikacije ali daljinskega upravljalnika.

Solarni kolektorji
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 30 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 300 EUR na m2 aperturne (svetle) površine sprejemnikov sončne energije oziroma 600 EUR za 1 kVA inštalirane nazivne električne moči foto napetostnih modulov.

Zamenjava oz. vgradnja oken
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 150 EUR na m2 zamenjanih oken na starejši stanovanjski stavbi.

Toplotna izolacija, fasade, strehe ali kleti

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 12 EUR na m2 toplotne izolacije fasade, strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru oziroma izolacije tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v starejši stanovanjski stavbi.

Program ZERO 500

Program ZERO500 je namenjen gospodinjstvom z nizkimi prihodki, ki se soočajo z energetsko revščino. Eko sklad upravičenim vlagateljem dodeljuje subvencijo, ki znaša 100% upravičenih stroškov investicije za izvedbo investicij v ukrepe učinkovite rabe energije.

Subvencija je lahko dodeljena za investicije v ukrepe, ki pred podpisom Tripartitne pogodbe med vlagateljem, izvajalcem posameznega ukrepa in Eko skladom, j.s. še ne smejo biti izvedene, in sicer za naslednje ukrepe:

 •  Toplotna izolacija strehe  ali stropa proti neogrevanemu prostoru,
 •  toplotna izolacija zunanjih sten,
 •  vgradnja oken in/ali vhodnih vrat (energijsko učinkovitih)
 •  zamenjava neučinkovitega sistema priprave tople vode z grelnikom vode s sprejemniki sončne energije,
 •  zamenjava neučinkovitega sistema priprave tople vode z grelnikom vode s toplotno črpalko,
 •  lokalno prezračevanje vgradnja z vračanjem toplote odpadnega zraka.

100 % subvencija za zamenjavo starih kurilnih naprav
Ob zamenjavi stare kurilne naprave na trdna goriva z novo, energetsko učinkovitejšo kurilno napravo na lesno biomaso (peč na drva, peč na pelete, peč na sekance), lahko pridobite 100 % subvencijo, če ste lastnik ali solastnik nepremičnine ali najemnik občinskega stanovanja in prejemate redno denarno socialno pomoč ali varstveni dodatek ali živite na območjih občin Celje, Hrastnik, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Novo Mesto, Trbovlje in Zagorje, kjer to dopušča prednostni način ogrevanja.

Ker se subvencija nakaže neposredno na bančni račun izvajalca, prejemnikom subvencije ni potrebno založiti sredstev za izvedbo naložbe.

100 % subvencija pri energetski obnovi bloka
Če se vaš blok prenavlja (toplotna izolacija fasade, strehe ali stropa, optimizacija ogrevalnega sistema, izvedba obsežne energetske prenove ali prenova skupne kotlovnice), lahko pridobite 100 % subvencijo za vaš delež v okviru celotne naložbe v prenovo bloka, če ste: lastnik ali solastnik stanovanja v starejšem bloku in prejemate redno denarno socialno pomoč.

Električni avto
Višina nepovratne finančne spodbude za nov električni avto brez emisij CO2 znaša 4.500 EUR in za vozilo, predelano na električni pogon, kategorije M1.

Avto na hibridni pogon
Za vozila na hibridni pogon, od 13. 3. 2020 ni več subvencij, vlagatelji lahko pridobijo zgolj ugoden kredit Eko sklada po subvencionirani obrestni meri 1,3 % + 3-mesečni EURIBOR.