NALAGANJE

Vnesite besedilo za iskanje

Lesena masivna gradnja po sistemu “X-LAM”

Deli

Inovativna trajnostna gradnja iz lesenih masivnih križno lepljenih CLT elementov

V zadnjem obdobju se v graditeljstvu dogajajo velike spremembe. Les kot gradbeni materia se pojavlja v obliki najrazličnejših gradbenih produktov, katerih uporaba pomeni prehod iz klasičnega v trajnostno gradbeništvo. Nove tehnologije v leseni masivni gradnji se vse bolj uveljavljajo in izpodrivajo klasično gradnjo iz opeke in betona tudi na področju večstanovanjskih in poslovnih objektov ter nudijo povsem nove dimenzije arhitekturnega ustvarjanja, konstruiranja, izvedbe in ne navsezadnje tudi prestižnega bivanjskega ugodja.

Pred dobrim desetletjem se je razvila in je po vsem svetu vedno bolj v porastu lesena masivna gradnja iz lesenih križno lepljenih panelov (angl. Cross Laminated Timber = CLT ali tako imenovan križno lepljen = X-Lam sistem). Osnovna elementa sta večslojna lesena masivna križno lepljena stena in plošča. Tovrstne konstrukcije zaradi enovitega lesenega masivnega ovoja nudijo izjemno bivalno ugodje. So najbližja alternativa klasični gradnji, saj s polnim masivnim elementom popolnoma nadomestijo zid v klasični gradnji, vsi drugi sloji izolacije in finalizacije objekta pa se izvedejo na leseno masivno konstrukcijo z zelo enostavnimi in hitrimi postopki pritrjevanja, kar nudi lesena masivna konstrukcija kot osnova.

PREDNOSTI SISTEMA X-Lam
Prednost objektov sestavljenih iz lesenih masivnih križno lepljenih sten in plošč se predvsem odraža v veliki potresni in požarni odpornosti, v veliki svobodi arhitekturnega izražanja in s tem možnostih izvedbe bolj drznih ter zahtevnejših objektov. V stanovanjski in poslovni gradnji ima lesen masiven konstrukcijski sistem prednost pri izvedbi učinkovitega izolacijskega toplotnega ovoja stavbe, saj nudi poleg dobre toplotne izolativnosti tudi velik fazni zamik pri prehodu toplote. To se velikokrat zanemarja pri toplotnih izračunih, saj se tovrstne stavbe poleti ne pregrevajo, pozimi pa se prehitro ne ohladijo, čeprav les kot material ne akumulira toplote, kot je to običajno pri bolj masivnih klasičnih materialih, ki so hkrati tudi veliki toplotni prevodniki. Hkrati ima lesena masivna konstrukcija sposobnost uravnavanja zračne vlage, daje prijeten občutek za bivanje, tudi če ni direktno izpostavljena, vsekakor pa imamo z dodatnimi stopnjami obdelave možnost leseno površino konstrukcije izpostaviti kot notranji interier in to lahko zelo vpliva na ambient. Sodoben design omogoča ob prestižnem bivalnem ugodju tudi številne možnosti končne obdelave, kjer je lahko lesena konstrukcija deloma ali v celoti vidna ter tako ustvari raznolik in zanimiv naravni interier.

TIC Postojna – Turistično-informacijski center

Omejitve v lesenih konstrukcijah so vedno manjše. Sodobne tehnologije predelave in lepljenja lesa v večje linijske in ploskovne elemente so pripeljale do tega, da lahko določene zahtevnejše konstrukcije izvedemo lažje, enostavneje in celo stroškovno veliko bolj učinkovito kot s klasičnimi gradbenimi materiali. Ker sta jeklo in les kompatibilna materiala, ju pri optimalni izvedbi velikokrat kombiniramo.

Lesene masivne X-Lam CLT elemente povezujemo z inovativnimi kovinskimi spoji, preko katerih zelo dobro računsko simuliramo obnašanje celotne lesene konstrukcije pri različnih obtežnih vplivih kot sta veter in potres. Na tak način imamo sedaj možnost, da v leseni masivni konstrukciji izvedemo poleg zahtevnejših tudi večetažne objekte vključno s stopniščnimi in dvigalnimi jaški.

Sistem X-Lam je novi način gradnje lesenih večetažnih večstanovanjskih objektov in je najbližja in najboljša alternativa klasični gradnji! A izziv ni več v projektiranju, konstruiranju in izvedbi, saj je tovrstno zanje v Sloveniji na svetovno visoki ravni, temveč je izziv prepričati ljudi, da je lahko lesena masivna gradnja optimalna, trajnostna in hkrati prestižna glede na vse druge klasične konstrukcijske sisteme (več o X-Lam CLT sistemu na www.cbd.si).

Raziskovalni inštitut InnoRenew CoE – v Izoli

Hiša na Bledu

Oznake: