NALAGANJE

Vnesite besedilo za iskanje

Stanovanjska soseska Dolgi most II prejela nagrado festivala Odprte hiše Slovenije

Stanovanjska soseska Dolgi most II prejela nagrado festivala Odprte hiše Slovenije

Deli

Stanovanjski sklad RS je na svečani podelitvi za projekt Stanovanjska soseska Dolgi most II v Ljubljani prejel arhitekturno nagrado festivala Odprte hiše Slovenije. Priznanje so prejeli v kategoriji Stanovanjski projekti »Stanovanjska soseska Dolgi most II je kot zaključek viške trilogije Novo Brdo, Gerbičeva in Dolgi most največja zgodba v zadnjem obdobju v Sloveniji. Skupaj gre za 950 stanovanjskih enot v četrtni skupnosti Vič. Če se bo ta vzorec preslikal tudi v ostale dele Ljubljane, potem bomo lahko zagotovili stanovanja vsem tistim, ki jih potrebujejo,« je povedal mag. Črtomir Remec, direktor Stanovanjskega sklada RS

Projekt je poseben tudi zaradi vpeljave digitalizacije

Soseska, ki so jo uradno otvorili pred skoraj letom, natančneje 19. maja lani, stoji na lokaciji Dolgi most (Za progo 5) v Ljubljani. Sestavljata jo dva večstanovanjska stavbna sklopa s 40 javnimi najemnimi stanovanji v velikosti med 38 kvadratnimi metri (enosobna) do 79,6 kvadratnimi metri (štirisobna). Stanovanja so v prvem in drugem nadstropju, tlorisna organizacija pa omogoča dvostransko orientacijo bivalnih prostorov. Vsakemu stanovanju pripada tudi zunanji prostor.

»Gre za izjemno kakovosten tloris z osvetlitvijo iz obeh strani, notranjimi atriji, za otroke pa je poskrbljeno z igrišči. Ta projekt je poseben tudi zato, ker smo prvič vpeljali digitalizacijo. Tako energetiko kot tudi razsvetljavo vodimo z digitalnimi dodatnimi sistemi, s katerimi želimo optimizirati porabo energije,« je pojasnil mag. Črtomir Remec. Nova soseska je bila v največji možni meri načrtovana z upoštevanjem vidika trajnostne gradnje in funkcionalnosti. Stavbe so zasnovane kot nizkoenergijske z vgrajenim prezračevalnim sistemom z učinkovitim vračanjem toplote, dosegajo energetski razred A2 in so praktično energetsko samooskrbne.

Barbara Brinovčar, vodja investicije Stanovanjskega sklada RS


Zemljišče, na katerem danes stojita dva objekta, je bilo pred začetkom investicije Stanovanjskega sklada RS siva, degradirana cona na obrobju Barja.
Izvedba gradbenih in obrtniških del je bila za investitorja in izvajalca postavljena pred vrsto izzivov, saj so dela na gradbišču potekala v času razcveta epidemije COVID 19, kar je vplivalo na dinamiko gradnje, kasneje pa je na potek gradnje in dobavo materialov vplivala še na novo začeta vojna v Ukrajini.

Posledica obeh nepredvidenih dogodkov je bil izrazit dvig cen v gradbeništvu, kar je vplivalo tudi na cene pri izvedbi samih del.
Kljub vsem izzivom sta bila objekta Stanovanjskega sklada RS z javnimi najemnimi stanovanji uspešno dokončana in skupaj s sosednimi stanovanjskimi objekti JSS MOL kvalitetno zaokrožujeta območje znotraj naselja individualnih hiš.

Stanovanjski sklad RS kot izvajalec ukrepov in aktivnosti stanovanjske politike na nacionalni ravni, gradi soseske in večstanovanjske stavbe, katerih namen je reševanje stanovanjske problematike ciljnih ranljivih skupin, kot so mladi, mlade družine, družine in starejši. Ob velikem poudarku zagotavljanja visoke bivanjske kvalitete in načel trajnostne gradnje.


Objekta Dolgi most odražata kvalitetno grajeno okolje za več generacij, kar bo Skladovo vodilo pri načrtovanju investicij tudi za v prihodnje: tako pri projektiranju kot gradnji javnih najemnih stanovanj.

Arhitekturna nagrada, ki jo podeljuje javnost

Poslanstvo festivala Odprte hiše Slovenije (OHS) je predstavitev dobre arhitekture in približevanje pomena kakovostno grajenega prostora najširši javnosti. Nagrade OHS Award zato izjemoma ne podeljuje stroka, temveč javnost, s čimer odseva svoje mnenje o slovenski arhitekturni produkciji in z njo vzpostavlja dialog. Večplastnost nagrade OHS Award je tako še posebej pomembna iz dveh vidikov. Nagrado z glasovanjem izbere splošna javnost, ki je uporabnik prostora in katerim je arhitektura v izhodišču namenjena. Poleg arhitektov pa nagrada prepoznava tudi pomembno vlogo lastnikov oziroma investitorjev in izvajalcev, ki jim je mar ter razumejo pomen kulture prostora za razvoj skupnosti danes in v prihodnje.

Oznake:

Morda vam bo prav tako všeč