NALAGANJE

Vnesite besedilo za iskanje

Zaradi košnje ob nedeljah ste lahko oglobljeni

Zaradi košnje ob nedeljah ste lahko oglobljeni

Deli

Kljub temu, da je zakonsko ni prepovedano kositi travo v nedeljo, vas vseeno lahko doleti globa.

Poletje prinaša veliko dela na dvoriščih. Med njimi je tudi košnja trave. Ta tedenska ali štirinajstdnevna obveznost pa bo trajala vse do jeseni. Nekateri so si že omislili robotske kosilnice, priročne za manjše površine zelenic so tudi električne, še vedno pa se največ kosi z motornimi kosilnicami, ki povzročajo hrup.

Hrup v nočnih urah bo kaznovan

Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju določa omejitve, glede stalnih ali občasnih emisijah hrupa. Sem sodijo na primer gradbišča, za katera velja, da morajo obratovanje dodatno omejiti ob sobotah po 16. uri in ob nedeljah ter dela prostih dnevih, pri čemer hrup ne sme presegati mejnih vrednosti.

Zakon o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1) ureja varstvo javnega reda in miru ter določa ravnanja, ki pomenijo kršitev javnega reda in miru na javnem kraju ali v zasebnem prostoru ter sankcije za taka ravnanja.

Povzročanje hrupa je kaznivo v času med 22. in 6. uro. “Kdor na nedovoljen način med 22.00 in 6.00 uro moti mir ali počitek ljudi s hrupom in ne gre za nujne interventne-vzdrževalne posege, se kaznuje z globo od 83,46 evra do 208,65 evra,” določa zakon v 8. členu.

Kljub temu, da je zakonsko ni prepovedano kositi travo v nedeljo, vas vseeno lahko doleti globa.

Ali vas doleti kazen, je odvisno od vaše občine

Kljub temu, da je zakonsko ni prepovedano kositi travo v nedeljo, vas vseeno lahko doleti globa. Od leta 2006 je namreč odločanje o prepovedi hrupnih opravil ob nedeljah in praznikih v pristojnosti občin. Posamezne občine lahko v svojem odloku določijo omejitve glede uporabe kosilnic. Tako nekatere za kršitve javnega reda in miru ob nedeljah in praznikih predpisujejo globe.

Tako na primer Odloki o javnem redu in miru občin Slovenska Bistrica, Poljčane in Makole (vsaka občina ima svoj odlok), za katere opravlja nadzor slovenjebistriški inšpektorat, narekujejo, da se ne sme povzročati hrupa, torej tudi kositi trave, ob nedeljah in praznikih.

Oznake: