NALAGANJE

Vnesite besedilo za iskanje

Ali veste na kaj morate biti pozorni pri zavarovanju svojega doma?

Ali veste na kaj morate biti pozorni pri zavarovanju svojega doma?

Deli

V tem času smo priča razsežnostim škod, ki jih lahko povzročijo katastrofalne poplave in drugi vremenski dogodki ekstremnih razsežnosti. Velikost in obseg škode je v takšnih primerih težko natančno predvideti, pojasnjujejo v Zavarovalnici Sava.

“Vsekakor našim zavarovancem zmeraj priporočamo, da zavarujejo posamezne nevarnosti v višini vrednosti objekta oziroma opreme. Le na ta način ne pride do podzavarovanja in si lahko zagotovijo, da bo odškodnina povrnjena v celotnem obsegu škode. V kolikor pa se zavarovanci odločijo za kritja do dogovorjene višine, (t.i. zavarovanje na I. riziko), je le-ta zgornja višina kritja in na nek način sami prevzemajo tveganje ob morebitnem nastanku višje škode,” dodajajo.

Veste, na kaj morate biti pozorni?

Pri zavarovanju naj bodo zavarovanci pozorni predvsem na to, da so vsi predmeti zavarovanja zavarovani za nevarnosti, ki jih želijo oz. potrebujejo. Pri zavarovanju opreme je ocena višine zavarovalne vsote s strani zavarovancev še bolj potrebna, saj zastopnik nima vpogleda v vse premoženje, s katerim zavarovanec razpolaga.

“Pri izbiri nevarnosti naj bo zavarovanec pozoren predvsem na to, ali so določeni dogodki v njegovem kraju že povzročali škodo in v kolikšni meri bi ga takšen dogodek lahko prizadel,” pojasnjujejo.

Ko se odloča o zavarovanju nevarnosti poplave, je zelo pomembno, da upošteva lokacijo objektabližino vodotokovpodtalnice in oceni, kolikšna škoda bi nastala v primeru vdora vode v objekt in za to višino tudi zavaruje tak riziko.

“Zavarovalnica izpolnjuje svoje obveznosti v skladu s sklenjeno pogodbo in ne more izplačati škode, večje od zavarovalne vsote,” opozarjajo.

Škoda, povzročena zaradi meteorne vode ni enaka škodi poplave

V Zavarovalnica Sava delijo škode na tiste, ki jih lahko povzročijo meteorne vode, in škode, ki jih povzroči poplava.

Meteorne vode so namreč padavinske vode, ki padajo na zavarovano zgradbo. Če zaradi obilnega deževja ali zamašitve odtokov ob nastalem neurju odtočne cevi ali žlebovi ne uspejo odvajati nastale vode, pride do prelitja in s tem do nastanka škodnega primera. “V tem primeru vidimo, da nastanek škode zaradi meteorne vode ni vezan na samo lokacijo objekta.”

O poplavi in talni vodi pa je govora takrat, kadar voda poplavi zemljišče, na katerem je objekt, in s tem povzroči škodo na samem objektu: “Zavarovancem nudimo možnost izbire posameznih rizikov, za zavarovanca, ki živi v petem nadstropju bloka, je namreč bolj pomembno zavarovanje nevarnosti meteornih vod, medtem ko je nevarnost poplave zanj relativno majhna.”

Višja jamstva so povezana z višjimi zavarovalnimi premijami

V nadaljevanju so nam v zavarovalnici še pojasnili, da so višja jamstva povezana z višjimi zavarovalnimi premijami in na tem mestu pri sklepanju zavarovanja vedno prihaja do določenih kompromisov.

“Prav s tem razlogom zavarovancem svetujemo, da si ob sklepanju zavarovalnih pogodb vzamejo dovolj časa in skupaj s svojim zavarovalnim zastopnikom najdejo najbolj optimalno in varno rešitev za zavarovanje svojega doma in ostalega premoženja.”

Postopek obračuna je opredeljen z zavarovalnimi pogoji. Za obračun škode v zavarovalnici potrebujejo podatke o poškodovanih predmetih. Te pridobijo od zavarovanca ali z ogledom. Škoda se obračuna po dogovoru z zavarovancem po predloženih računih ali ocenitvi zavarovalnice, so še dejali.

Oznake: