NALAGANJE

Vnesite besedilo za iskanje

Čedalje več vlog za priključitev samooskrbnih sončnih elektrarn na omrežje

Čedalje več vlog za priključitev samooskrbnih sončnih elektrarn na omrežje

Deli

Slovenska elektrodistribucijska podjetja opažajo strmo rast prejetih vlog za izdajo soglasij za priključitev naprav za proizvodnjo električne energije na distribucijsko omrežje. Lani je bilo tako priključenih 115-krat več samooskrbnih naprav kot 2016.

Do konca septembra so v elektrodistribucijskih podjetjih skupno izdali 18.833 soglasij za priključitev proizvodnih naprav, kar predstavlja skoraj polovico vseh izdanih soglasij za priključitev.

Kot ugotavljajo, rasti števila soglasij za priključitev sledi visoka rast priključevanja proizvodnih naprav za samooskrbo, predvsem sončnih elektrarn. V obdobju prvih devetih mesecev letos je bilo na distribucijsko omrežje dodatno priključenih 8752 enot, so v skupnem sporočilu za javnost sporočili iz družb Elektro Ljubljana, Elektro Maribor, Elektro Celje, Elektro Primorska, Elektro Gorenjska in sistemskega operaterja distribucijskega omrežja z električno energijo SODO.

Za rast vlog za izdajo soglasij in priključevanja naprav za samooskrbo so potrebni obsežni različni viri: tehnični, finančni in kadrovski, ki jih skušamo zagotavljati. S tem slovenska elektrodistribucija pomembno prispeva k razogljičenju družbe, ki v sektorju energetike predstavlja doseganje čim večjega deleža električne energije iz obnovljivih virov,” so prepričani v omenjenih družbah.

Pričakujejo, da se bo priključevanje na račun podaljšanja obstoječe sheme letnega obračuna za samooskrbo do konca leta 2024 še intenzivneje nadaljevalo.

Priključevanje samooskrbnih sončnih elektrarn se bo še povečevalo vsaj do sredine prihodnjega leta.

Ob tem so poudarili, da operaterju distribucijskega omrežja in elektrodistribucijskim podjetjem zakonodaja ne dopušča gradnje lastnih sončnih elektrarn. S svojim delovanjem želijo potencialnim vlagateljem prikazati, kje obstoječe omrežje že omogoča takojšnjo vključitev proizvodnih naprav v omrežje in jih tako spodbuditi k vlaganju v zelene naložbe. V ta namen so SODO in vseh pet elektrodistributerjev izdelali pregled možnosti priključitve večjih sončnih elektrarn na elektrodistribucijski sistem. Pregled je dostopen na spletni strani energetika-portal.si.

Obenem so pripravili spletno aplikacijo SODOKart, ki omogoča geografski prikaz mogočih točk priključitve z vidika potenciala obstoječega omrežja za priključevanje večjih sončnih elektrarn nad 50 kilovatov neposredno na obstoječe omrežje. Kot so spomnili, gre izključno za informativni prikaz, za samo priključitev je še vedno treba pridobiti soglasje za priključitev.

Obravnava vlog za priključitev poteka v skladu z zakonom o splošnem upravnem postopku in med drugim zajema postopek izdaje upravne določbe in analizo električnih parametrov omrežja. Povprečni čas reševanja prejetih vlog se spreminja, pri čemer je treba upoštevati razlike med območji distribucijskega sistema, tako po številu uporabnikov, geografski raznolikosti in obsegu ter stanju omrežja, so še zapisali.

Oznake: