NALAGANJE

Vnesite besedilo za iskanje

Plan B arhitekti: Vez med mestom in naravo

Plan B arhitekti: Vez med mestom in naravo

Deli

Arhitekturna rešitev novega Šolskega centra Slovenj Gradec je posegla v degradiran, zapostavljen prostor ob potoku Homšnica. Tako je mesto pridobilo nov urbani prostor, ki nadaljuje t. i. šolsko os, ki zdaj prehaja iz mestnega središča tudi na zgornji plato tega koroškega mesta.

V letih snovanja, projektiranja in izgradnje je zasnova že začela nagovarjati svojo okolico, z njo vzpostavljati dialog in generirati prihodnji razvoj območja. Novi objekt je umeščen med že omenjen potok in Celjsko cesto, z oddaljenostjo od glavne ceste pa na severozahodni strani parcele ustvari nov trg, ki definira glavni vhod v šolo.

Osmislila se je poteza šolske osi z Gosposvetske ceste, saj je ta postala zelena povezava, vpeta med obstoječi trg pred gimnazijo in novim trgom pred šolskim središčem. Trg služi več namenom: tvori nov urban prostor mesta, vhod se z njim umakne od glavne ceste in s tem omogoča varno zadrževanje dijakov, hkrati pa lahko postane nov prireditveni prostor šole.

Objekt je zasnovan v obliki dveh med seboj zamaknjenih programskih traktov. Severovzhodni trakt sledi geometriji Celjske ulice in hiš ob njej, jugozahodni pa geometriji potoka Homšnica. Razmik traktov omogoča, da se v šolo izteče zunanji parter. Pritličje se obravnava kot pokriti trg, kjer je omogočena interakcija dijakov. Preko potoka je v teren ježe vkopana nova telovadnica. Umeščenost v brežino zagotavlja toplo povezavo med obstoječo in novo stavbo šolskega centra. Ob novi telovadnici so tudi nove lesarske delavnice.

Izbira materialov za gradnjo se ohranja v končni podobi, ki uporabnikom predstavlja zgradbo, njeno delovanje in njihovo naravo. Osnovna konstrukcijska zasnova je armirano betonski skelet, ki ga nadgrajujejo leseni parapeti celotnega fasadnega ovoja z lesenimi strešnimi paneli. Interjer dopolnijo lesene obloge in lesena oprema, kovinski elementi in zasteklitve. Oprema nadaljuje arhitekturno zasnovo z nekaj barvnimi poudarki v osrednjih družabnih prostorih.

Objekt tako kot znotraj s svojo umestitvijo v prostoru z odprtimi površinami in pogledi odpira novo dimenzijo prostora mesta. Parter na SV lokacije ima urbani značaj. Odprt prostor ob potoku je s svojo krajinsko zasnovo zasebnejši. Brežine vodotoka Homšnice so urejene tako, da zagotavljajo varnost pred visokimi vodami in hkrati omogočajo uporabo prostora za druženje. Preko potoka vodita dve brvi, ki povezujeta šolsko pot z zgornjim platojem mesta. Ureditev zunanjosti odraža program šole. V sklopu zasaditve so urejeni zeliščni vrtovi in nastavki za prihodnji sadovnjak za potrebe gostinske šole. Zunanja ureditev omogoča postavitev forma vive lesenih izdelkov lesarskega programa.

  • Šolski center Slovenj Gradec
  • Arhitektura: Plan B
  • Fotografije: Miran Kambič
  • Investitor: Javni
  • Lokacija: Slovenj Gradec, Slovenija
  • Projektanti: prof. dr. Aleš Vodopivec, univ. dipl. inž. arh., Uroš Razpet, univ. dipl. inž. arh., Gašper Medvešek, univ. dipl. inž. arh., Matej Delak, univ. dipl. inž. arh., Klara Bohinc, mag. inž. arh., Gašper Fabjan, Ajda Fortuna, mag. inž. arh., Jernej Kovač Mynt, mag. inž. arh.
  • Krajinska arhitektura: Matej Kučina, univ. dipl. inž. kraj. arh.
Oznake:

Morda vam bo prav tako všeč