NALAGANJE

Vnesite besedilo za iskanje

Potokar Ravnikar / Nova športna dvorana bo nadomestila obstoječo

Potokar Ravnikar / Nova športna dvorana bo nadomestila obstoječo

Deli


V središču Bovca, severozahodno od obstoječe šole ob cerkvi sv. Urha, bo zrasla nova športna dvorana po načrtih priznanega biroja. Namenjena bo izvajanju športne vzgoje osnovne šole, popoldanski rekreaciji in tudi športnim pripravam ter tekmovanju reprezentanc in klubov.

Dvorana je zaradi svojih zahtev in velikega vertikalnega ter horizontalnega gabarita, ki bi v prostoru preveč izstopal, v večji meri vkopana v teren. Na ta način se v osnovi paviljonska postavitev dvorane s pretežno zeleno streho vklopi v obstoječe zeleno okolje. Vkopan volumen dvorane pogojuje njegovo konstrukcijo: obodne vkopane stene in tla dvorane so izvedeni kot armiranobetonska konstrukcija, v katero sta vstavljeni lesena konstrukcija in lesena obloga.

Sodoben arhitekturni videz poudarja ravno streho, ki se na dveh vogalih trikotno dvigne: z višjim jugozahodnim delom spoštljivo nagovarja vertikalnost in dominantnost cerkve, nižji severovzhodni del pa gore v ozadju. Hkrati obe trikotni strešini simbolno povzemata strešine alpske arhitekture lokalnega okolja, le da je v tem primeru streha izkoriščena tudi programsko. Dva dvignjena vrha strehe ustvarjata nekakšno dolino, pomanjšan naravni amfiteater, kakršni so značilni za krajino v okolici Bovca.

Asociacijo na kamniti podstavek oziroma obzidje cerkve razberemo iz pritličnega dela nove dvorane, ki zaobjame volumen dvorane, zato so v pritličnem delu na fasadi uporabljene betonske lamele. Elementi vidnega dela fasadnega plašča so iz lesenega stavbnega pohištva in vertikalnih lesenih lamel, ki objekt približajo lokalnemu kontekstu.

Dvorana je zasnovana racionalno: servisni trakt z garderobami in umivalnicami je umeščen v klet in organiziran po sistemu umazanega ter čistega hodnika, iz katerega so vhodi v tri vadbene prostore glavne dvorane. Nad servisnim traktom je v pritličju plesna dvorana, ki se odpira na vstopni trg, s katerega so omogočeni pogledi obiskovalcev v dvorano. Poleg nje je fitnes. S trga je mogoč pogled tudi v dvovišinsko dvorano balinišča. Tako so poleg glavnega vhoda vsi programi nanizani ob ploščadi in odprti vsej skupnosti. Pod ploščadjo je v kleti predvideno parkirišče za uporabnike dvorane.


Nagrada: Natečaj ZAPS 2019, 1. nagrada

Arhitekturni biro: Ravnikar – Potokar arhitekturni biro d. o. o.

Avtorji arhitekture: Robert Potokar, univ. dipl. inž. arh., Anže Kotnik, dipl. inž. arh., Mina Gutović, mag. inž. arh., Javier Carrera Arias, univ. dipl. inž. arh.

Leto: Začetek del novembra 2021; predviden zaključek leta 2023.

Oznake:

Morda vam bo prav tako všeč